Władze Stowarzyszenia

Zarząd

Jerzy Maślanka Jerzy Maślanka – przewodniczący
Krystyna Leśniak Moczuk Krystyna Leśniak Moczuk – z-ca przewodniczącego
Małgorzata Prokop Małgorzata Prokop - sekretarz
Emil Kunysz Emil Kunysz - członek
Aleksander Nowosad Aleksander Nowosad - członek
Bartosz Cyganik Bartosz Cyganik - członek

Rada Programowa

Edward Słupek Edward Słupek – przewodniczący
Jadwiga Kupiszewska Jadwiga Kupiszewska - z-ca
Benedykt Czajkowski Benedykt Czajkowski - z-ca
Edmund Kalandyk Edmund Kalandyk - członek
Bartosz Maślanka Bartosz Maślanka - członek
Andrzej Grzywacz Andrzej Grzywacz - członek

Komisja Rewizyjna

Krystian Miąsik Krystian Miąsik – przewodniczący
Stanisław Kunysz Stanisław Kunysz - członek
Wiesław Siorek Wiesław Siorek - członek

 
 
Stowarzyszenie Nasz Dom-Rzeszów ul.Podpromie 8a 35-051 Rzeszów