O Stowarzyszeniu

Genezą powstania Stowarzyszenia by Komitet Wyborczy Nasz Dom - Rzeszów związany z wyborami samorządowymi Gminy Miasta Rzeszów 23-go kwietnia 2003 r. osiemnastu (18) członków Komitetu Wyborczego Nasz Dom - Rzeszów na zebraniu założycielskim postanowiło kontynuować wcześniej rozpoczętą działalność i zgodnie z obowiązujcymi procedurami, wystąpiło do sądu w sprawie rejestracji Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów


Cele Stowarzyszenia:

  • Promocja Rzeszowa i regionu.
  • Udział w życiu społeczno-politycznym miasta i regionu.
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz oświaty, kultury i sportu miasta i regionu.Pliki do pobrania:

Statut
Postanowienia Sdąu Rejonowego w Rzeszowie
Regulamin Walnego Zebrania Członków
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Plan działania na lata 2020-2023
 
 
Stowarzyszenie Nasz Dom-Rzeszów ul.Podpromie 8a 35-051 Rzeszów