Wstąp do Nas


Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia.

1.Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i dysponujący pełnią praw publicznych.
2.Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16-18 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3.Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicą.
4.Stowarzyszenie może posiadać czonków wspierających w postaci osób prawnych.

Status
Szczegółowe informacja zawarte są w Statucie Stowarzyszenia.

Formularze
Deklaracja Członkowska
Deklaracja Członka wspierajcego
 
 
Stowarzyszenie Nasz Dom-Rzeszów ul.Podpromie 8a 35-051 Rzeszów